CONEIX-NOS

OBREAL és una associació sense ànim de lucre que promou la cooperació i el diàleg interregional en el sector de l’Educació Superior.

Treballem amb membres i socis de diferents continents per promoure el diàleg entre els sectors governamental, acadèmic i social. El nostre objectiu és construir un diàleg polític i una cooperació interregionals sud – sud – nord basades en el respecte mutu i la transferència de coneixements amb el compromís de trobar solucions innovadores als reptes comuns de desenvolupament global.

Però OBREAL és més que això… La nostra associació està formada per persones de diferents regions i orígens. El que ens uneix és l’esperança que mitjançant la nostra feina puguem establir ponts entre les diferents regions del món per a millorar la vida de la seva gent. Volem construir ponts per a que altres persones els puguin transitar.