OBREAL-Global Observatory (OBREAL Global), es una organización formada por miembros de diversas instituciones académicas y de investigación, asociaciones y redes universitarias, investigadores individuales y profesionales de Europa, América Latina, Oriente Medio, África y Asia, que cuentan con una marcada orientación internacional. 

La secretaría, con sede en Barcelona (España), está dirigida por un personal dinámico, multilingüe y multicultural con competencias en materia de gestión de proyectos, subvenciones, comunicaciones, política de educación superior e investigación, integración regional y relaciones internacionales. 

 OBREAL Global tiene una larga experiencia en gestión de proyectos financiados por la Unión Europea (UE), en colaboración con las principales instituciones de enseñanza e investigación superior, organizaciones y asociaciones de enseñanza superior y otros actores sociales y gubernamentales. 

Esto ha supuesto que proyectos que han contribuido a conectar a los agentes e instituciones de enseñanza superior de diversas regiones, contribuyan también a la integración regional, además de al desarrollo económico y social. 

 Más allá de la secretaría, OBREAL Global se organiza a través de capítulos regionales y nacionales (América del Sur, India, América Central, Caribe, África) que desarrollan su agenda basándose en las diferentes necesidades regionales y nacionales, así como en los puntos en común, con el fin de crear capacidades y generar una colaboración global, Sur-Sur-Norte.  

OBREAL-Global tiene oficinas satélites en la Argentina, Colombia, la India y Omán.

LA NOSTRA HISTÒRIA

OBREAL va ser creat com a associació per implementar un projecte de cooperació de la Comissió Europea (DG RELEX y EuropeAid). En aquest moment, la Comissió Europea va assenyalar que la relació entre la Unió Europea i Amèrica Llatina han estat més units com a resultat de biregionals, acords d’associació existents (és a dir, Mèxic i Xile) i negociacions d’acords d’associació. Per tant, es van requerir més consells per a la presa de decisions en l’àmbit de les relacions biregionals. Va néixer en aquest context, amb l’objectiu de contribuir a la creació d’una xarxa d’institucions i organitzacions d’ambdues regions que no tenien mecanismes de coordinació ni visibilitat limitada. Com a resultat, OBREAL va ser creat per 23 institucions acadèmiques, centres de recerca a Europa i Amèrica Llatina, i les seves pròpies xarxes.

Entre 2004 i 2016, la investigació d’OBREAL es va organitzar en cinc àrees temàtiques:

  • Relacions comercials i financeres i integració regional
  • Democràcia, drets humans i Estat de Dret
  • Cooperació social i de desenvolupament
  • Governança global i multiregionalisme
  • Societat civil i creació d’institucions

El 2017 es va convertir en OBREAL Global, redefinint les seves àrees temàtiques anteriors i estenent la seva divulgació des d’Europa a Amèrica Llatina, Àsia, Orient Mitjà i Àfrica, incorporant nous membres i donant suport a institucions de l’associació.

Objectius de OBREAL Global

Objetivos de OBREAL Global

PRESIDÈNCIA

Ramon Torrent
President

BIO

Kiran Gopakumar Rajalekshmi
vicepresident

BIO

JUNTA INTERREGIONAL

VIDYA YERAVDEKAR
CHAIR DEL CAPÍTOL ÍNDIA - SYMBIOSIS INTERNATIONAL UNITERISTY (ÍNDIA)

BIO

OLUSOLA OYEWOLE
Chair del Capítol Àfrica - AAU (Ghana)

BIO

Oscar Domínguez
Chair del Capítol Sud-amèrica - ASCUN / enlaces (COLÒMBIA)

BIO

MYRIAM MOÏSE
Chair del Capítol Carib - UNIVERSITIES CARIBBEAN (JAMAICA)

BIO

Equip

Paulo Speller
Representant al Brasil

BIO

Elizabeth K. Colucci
Directora | Projectes Internacionals

BIO

Nicolas Patrici
Director | Estratègia i Desenvolupament

BIO

Agustina Calabrese
Directora | Finances

BIO

PABLO BENEITONE
EXPERT EN PROJECTES DE POLÍTICA D'EDUCACIÓ SUPERIOR

BIO

JIMENA ESTRELLA
STRATEGIC ADVISOR Innovació i desenvolupament

BIO

Jaume Fortuny
Gestor Sènior de Projectes

BIO

Ángel Manuel Rafael
Responsable de projectes

BIO

Apiyo Okwiri
Responsable de projectes

BIO

Eloi Espósito
Responsable de Comunicació

BIO

Lika Glonti
Assessora sènior en educació superior i Relacions amb els Països de l'Europa de l'Est

BIO

Daniel King
Soci estratègic per al desenvolupament de la digitalització

BIO

JENNY DELOS REYES
administrativa

BIO

Presidency

Ramon Torrent
Presidente

BIO

Kiran Gopakumar Rajalekshmi
vicepresidente

BIO

JUNTA INTERREGIONAL

VIDYA YERAVDEKAR
CHAIR DEL CAPÍTULO INDIA - SYMBIOSIS INTERNATIONAL UNITERISTY (INDIA)

BIO

OLUSOLA OYEWOLE
CHAIR DEL CAPÍTULO ÁFRICA - AAU (GHANA)

BIO

OSCAR DOMÍNGUEZ
CHAIR DEL CAPÍTULO SUDAMÉRICA - ASCUN / ENLACES (COLOMBIA)

BIO

MYRIAM MOÏSE
CHAIR DEL CAPÍTULO CARIBE UNIVERSITIES CARIBBEAN (JAMAICA)

BIO

Equipo

Paulo Speller
REPRESENTANTE EN BRASIL

BIO

Elizabeth K. Colucci
DIRECTORA DE PROYECTOS INTERNACIONALES

BIO

Nicolas Patrici
DIRECTOR DE ESTRATEGIA Y DESARROLLO

BIO

AGUSTINA CALABRESE
DIRECTORA FINANCIERA

BIO

PABLO BENEITONE
EXPERTO EN PROYECTOS DE POLÍTICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

BIO

Jimena Estrella
Strategic Advisor Innovación y desarrollo

BIO

Jaume Fortuny
Gestor Sènior de Projectes

BIO

Ángel Manuel Rafael
Responsable de proyectos

BIO

Apiyo Okwiri
Responsable de proyectos

BIO

Lika Glonti
ASSESSORA SÈNIOR EN EDUCACIÓ SUPERIOR I RELACIONS AMB ELS PAÏSOS DE L'EUROPA DE L'EST

BIO

Eloi Esposito
RESPONSABLE DE COMUNICACION

BIO

JENNY DELOS REYES
administrativa

BIO

Daniel King
SOCIO ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DE LA DIGITALIZACIÓN

BIO