OBREAL s’ha reunit amb ACATHI, una entitat que defensa els drets dels migrants i refugiats LGTBIQ+. La bona sintonia durant la participació d’ACATHI al projecte MyCOMM a través de les activitats fomentades per OBREAL ha propiciat aquesta trobada. Representants d’ambdues entitats s’han reunit a la seu d’ACATHI.

Una trobada en la qual s’han generat noves sinèrgies i compromisos per a una col·laboració més activa en els àmbits del treball amb joves i migrants de col·lectius sotsrepresentats, marginats o vulnerables en l’àmbit internacional.

defensa drets migrants LGTBIQ+
Rodrigo Araneda, President d’ACATHI; Aron Diatta,Tècnic d’ACATHI; Jaume Fortuny, Senior Project Manager a OBREAL

ACATHI és una entitat formada per migrants i refugiats que defensa i protegeix el dret fonamental de totes les persones a migrar. Parteixen de la importància de garantir la llibertat de moviment i la igualtat d’oportunitats per tothom que busca una vida millor lluny del seu lloc d’origen. A ACATHI treballen amb persones LGBTIQ+ migrants i refugiades. Unes persones que enfronten desafiaments addicionals. Això es deu a la discriminació, la persecució i la violència que poden experimentar als seus països d’origen.

MyComm Project

El projecte MyCOMM: comunicació i defensa de l’equitat i la inclusió entre els joves migrants i refugiats

Aquesta entitat és una de les organitzacions que està aprofitant més les capacitacions ofertes al projecte MyCOMM. Es tracta d’un projecte que té com a objectiu reforçar les organitzacions juvenils compromeses amb la inclusió d’immigrants i refugiats. Això es fa connectant-les a escala de la UE i reforçant les seves capacitats per comunicar i influir en les polítiques i la percepció pública.

El projecte es centra específicament en la capacitat audiovisual d’aquestes organitzacions i en la producció creativa de vídeos col·laboratius. Així, es narren històries potents i personals de joves migrants i refugiats, conjuntament al desenvolupament de capacitats de promoció.

El projecte MyCOMM es veu molt enriquit per la participació d’ACATHI. Aquesta entitat aporta una visió que requereix un enfocament específic ja que es centra en la defensa dels drets dels migrants i refugiats LGTBIQ+. Com diu el seu president, Rodrigo Araneda, “Per a generar canvi social, cal generar processos no típics. Cal conèixer les persones vulnerables per poder arribar a les persones no sensibilitzades”. A través de MyCOMM aquestes veus podran ser escoltades en l’àmbit europeu.

Entrada similar