sobre aquest esdeveniment

Aquesta trobada està afavorida i promoguda per OBREAL Global i pel Ministeri d’Educació de l’Argentina en la seva qualitat de Presidència Pro-tempore de la CELAC (Comunitat d’Estats Llatinoamericans i Del Carib). L’esdeveniment reunirà tant a representants governamentals com a associacions i organitzacions representatives de l’educació superior, per tal de debatre:

a) Les formes concretes en què el sector universitari i de l’educació superior contribueix a l’agenda de desenvolupament local i regional, especialment en diversos eixos temàtics: Canvi climàtic, energia, conflictes, recursos hídrics i desenvolupament agrícola.

b) Exemples actuals de col·laboració Sud-Sud-Nord, d’Àfrica-Amèrica Llatina-Europa en aquest sentit, i les perspectives i importància d’ampliar aquest tipus de col·laboració multiregional

COORGANITZAT I ACOLLIT PER

AMB EL SUPORT DE