Cicle de webinaris de casos de bones pràctiques d’experiències d’internacionalització del currículum – Vídeos

Esdeveniments previs a l’X Congreso Universitario Centroamericano

PRIMER ESDEVENIMENT - Generant, promocionat i aplicant els resultats de la recerca

Una qüestió important a Centreamèrica no sols té a veure amb la creació de capacitats per a la recerca, sinó també amb la consideració de les polítiques, les eines i les estratègies per a comunicar, valorar i aprofitar els resultats de la recerca, a fi de generar un major impacte social. Com es poden gestionar els resultats de la recerca per a publicar-los, transferir-los i utilitzar-los respecte a l’avaluació de rendiment i qualitat, la rendició de comptes i la prestació de serveis efectius a la societat, però també per a brindar visibilitat, enfortir les relacions i posar en relleu el valor del treball generat en una universitat? En aquestes consideracions, aspectes com la ciència oberta, els repositoris institucionals, la bibliometria, l’avaluació dels mèrits acadèmics, la política editorial de llibres i revistes científiques, la propietat intel·lectual i accions de transferència de coneixement a la societat juguen un rol summament important. Aquest seminari virtual té com a propòsit fomentar l’intercanvi de visions, experiències, bones pràctiques, i propostes orientades a enfortir la col·laboració regional centreamericana i la col·laboració biregional entre Europa, Amèrica Llatina i el Carib en aquesta matèria.

watch the video in English

SEGON ESDEVENIMENT - L'estructura, organització i gestió institucional de la recerca: intercanvi d'experiències i bones pràctiques.

Aquest esdeveniment va tenir lloc en el marc de la sèrie de webinars OBREAL Global in Focus2021 i va formar part dels esdeveniments previs de l’IX Congrés Universitari Centreamericà que va tenir lloc al juny de 2021. Com a part de la seva cooperació amb la Fundació EU-LAC i juntament amb el CBHE Erasmus+ ‘Mimir Andí’ coordinat per l’Associació d’Universitats de Colòmbia (ASCUN), OBREAL Global va coorganitzar aquest webinar amb CSUCA i els socis esmentats.

watch the video in English

tercer ESDEVENIMENT -L'harmonització acadèmica regional: El paper de marcs de qualificacions

La integració regional de l’educació superior continua sent una important prioritat política en diferents parts del món, impulsada per diferents forces i que comporta diferents opcions polítiques. A Centreamèrica, té la seva pròpia dinàmica, impulsada de manera molt ascendent amb el suport d’organitzacions i xarxes regionals que creguin un espai de cooperació en el sector. Entre les prioritats del CSUCA, per exemple, ha estat la promoció dels marcs de qualificacions per a l’educació superior com a mitjà per a ajudar al diàleg de sistemes i també per a fer costat a les universitats a reformar els seus plans d’estudi cap a enfocaments orientats als resultats de l’aprenentatge. En el context del projecte Erasmus+ HICA (2015-2018), els marcs de qualificacions (regionals i nacionals) es van considerar motors de la innovació educativa i l’harmonització acadèmica regional. Aquest fòrum va explorar les següents preguntes:

– On està ara el Marc de Qualificacions per a l’Educació Superior Centreamericana (MCESCA) i com s’utilitza a nivell d’universitats i sistemes?

– Com es compara la dinàmica d’integració centreamericana amb la d’altres regions? Per exemple, com han evolucionat els objectius del Procés de Bolonya respecte a l’harmonització i què pot aprendre Centreamèrica?

watch the video in English

CUARTO EVENTO - La innovació dels processos d’ensenyament-aprenentatge i l’assegurament de la qualitat

Entre los temas que se exploraron están la innovación en la enseñanza y el aprendizaje y su vínculo con la garantía de calidad. Este seminario web exploró los retos actuales, las estrategias y las prácticas para innovar en la enseñanza en el contexto actual. Ponentes de otros países de América Latina y Europa aportaron perspectivas contrapuestas y también ideas sobre el desarrollo de capacidades para las universidades centroamericanas.