La pandèmia del Coronavirus va tenir especial impacte en els joves, sobretot pel que fa a la seva salut mental. A la Unió Europea, els ciutadans d’entre 16 i 29 anys corren en aquests moments un alt risc de pobresa. El 15,9% estan a l’atur i el 4,9% experimenten símptomes de depressió de moderats a greus.

Unes dades que demostren com tota una generació va veure minvada la seva capacitat per a trobar el seu lloc en el món. Això, al seu torn, ha fet minvar la confiança d’aquesta generació en les institucions. Per tot plegat, la possibilitat que aquests joves es converteixin en ciutadans actius sociopolíticament, disminueix.

Aquest és el context en el qual neix el projecte YouthWell. Es tracta d’una resposta a l’impacte que la deterioració de la salut mental té en la participació activa dels joves en la societat.

La importància de YouthWell

joves salut mental

El projecte YouthWell pretén crear una xarxa de joves resilients, informats i actius que puguin liderar el camí cap a un futur millor. En col·laborar i advocar per la salut mental i la ciutadania activa, el projecte empodera als joves perquè es converteixin en agents de canvi en les seves comunitats.

Aquest és l’objectiu general del projecte, que es desenvolupa des de gener del 2024 fins a novembre del 2025. Però YouthWell es desenvolupa en diverses accions concretes:

  • La creació d’una xarxa juvenil per a reunir joves interessats en la resiliència, la inclusió i l’activisme.
  • Organització d’activitats i esdeveniments locals i en línia a través d’aquesta xarxa juvenil.
  • Formació de treballadors i professionals de la joventut. Tant a escala nacional com de la UE, es formarà a professionals perquè conreïn una ciutadania resilient i activa.
  • Oportunitats de mobilitat per a l’aprenentatge per a aquells grups als quals va destinat el projecte.

OBREAL s’alia amb organitzacions de 6 països europeus

Per a desenvolupar el projecte, cofinançat per la Unió Europea, OBREAL treballarà amb diversos socis de 6 països europeus. Així, el consorci que implementa YouthWell està format per organitzacions de Xipre, Irlanda, Sèrbia, Itàlia, Portugal, Grècia i Espanya.

Algunes de les organitzacions, com OBREAL, CESIE o WEBIN, es dediquen a la cooperació i el diàleg internacional. Unes altres, com KOKEN, CARDET, o RIGHT CHALLENGE, se centren en qüestions més educatives i juvenils. Finalment, associacions com THE RURAL HUB i KMOP es focalitzen més en el desenvolupament de materials i activitats formatives.

A través d’aquest projecte, OBREAL es dirigeix als seus tres pilars d’actuació: diàleg polític interregional, producció de coneixements i formació i creació de capacitats.

Entrada similar