VITA GLOBAL Webinar: Viticulture in New Zealand, un cas d’èxit

En el marc del projecte VitaGlobal, la UNCUYO va organitzar una interessant conversa amb Julia Franco sobre la Viticultura a Nova Zelanda. En aquest esdeveniment, Elizabeth Colucci va tenir l’oportunitat de presentar el projecte VitaGlobal.

https://www.youtube.com/watch?v=wQf8mBAXEoc&feature=emb_err_woyt