VITA GLOBAL: Reunió de socis a Porto

La Universitat de Porto va acollir la segona reunió de col·laboració, que va tenir lloc de l’1 de maig al 3 de maig de 2019.

En aquest cas, els socis van tenir l’oportunitat de discutir els resultats de l’enquesta d’autoavaluació i acordar els mòduls d’estudi a desenvolupar. Es van acordar grups de treball per a cada mòdul i es va redactar un pla de treball com a sortida.

L’equip de gestió de projectes i el comitè de qualitat també aprofiten aquest esdeveniment per reunir-se.


Més informació