Visita d’estudi del projecte SUCESS a la Universitat de Novi Sad

Del 14 al 16 de juny, el projecte SUCCESS va celebrar una reunió a Novi Sad, Sèrbia.

Aquesta reunió, celebrada a la Universitat de Novi Sad (company del projecte SUCCESS), va començar amb una visita d’estudi per conèixer l’experiència de la UNS i la relació amb la indústria, barrejant presentacions i visites a laboratoris i indústries. Aquesta primera part de la reunió va concloure amb un debat general obert sobre com les institucions han de canviar per a facilitar la cooperació entre les universitats i la indústria amb la finalitat de promoure la creació d’empreses i l’esperit empresarial entre els estudiants.

La segona part de la reunió es va centrar en una reunió de projectes d’èxit per discutir activitats, documentació, sostenibilitat i aspectes financers.


Sobre el projecte SUCCESS

El projecte SUCCESS pretén vincular les universitats i la indústria mitjançant la millora del sistema educatiu en la direcció de l’esperit empresarial, la creació de noves oportunitats d’ocupació i la millora de l’intercanvi de coneixements pràctics de la indústria a les institucions educatives per a reduir en última instància la desocupació juvenil i detenir la tendència de l’abandó actiu del nostre país. La primera reunió de coordinació d’aquest projecte es va celebrar el dijous 17 de desembre de 2020.

El projecte inclou 16 universitats associades, cambres de comerç, empreses i agències de desenvolupament de països de la regió i Europa.

Més informació: https://success-project.ba/