OBREAL s’ha associat amb la Commonwealth, l’Associació d’Universitats Africanes i la Symbiosis International University per llançar una Incubadora Interregional per a la Joventut que combina IA, Innovació i Multilingüisme per trobar solucions innovadores a reptes comuns.

L’objectiu principal d’aquest programa és finançar i tutelar idees innovadores que, mitjançant l’ús de la Intel·ligència Artificial (IA), resolguin problemes interregionals comuns en diversos àmbits (com l’educació, la igualtat de gènere o el canvi climàtic entre molts altres). Atès que aquests problemes són interregionals i, per tant, són pensats i parlats en diferents llengües, el programa també posa l’accent en la importància del multilingüisme i anima els participants a plantejar idees que aglutinin aquests tres conceptes.

L’impacte de la Revolució de la IA

OBREAL s'ha associat amb The Commonwealth, l'Associació d'Universitats Africanes i la Symbiosis International University per posar en marxa una Incubadora Interregional per a la Joventut que combina IA, Innovació i Multilingüisme.
Imatge generada amb IA

La Molt Honorable Patricia Scotland KC, secretària general de la Commonwealth, assegura que estem “vivint una revolució tecnològica tan dramàtica com ho va ser la revolució industrial i amb impactes igual de profunds”. Ella diu, però, que la IA pot ser un aliat poderós: “si podem entendre i dominar la IA, podem millorar el món”.

I això és exactament el que el Consorci està disposat a fer: trobar solucions innovadores als reptes comuns a través de la IA. Un consorci que Scotland descriu com a únic perquè reuneix les empreses líders, els principals acadèmics, els governs de Commonwealth i les institucions internacionals en una associació per a la innovació, el creixement i el desenvolupament sostenible. Els resultats, assegura, “van més enllà de la innovació”.

“Aquest consorci és únic: reuneix empreses líders a nivell mundial juntament amb acadèmics, governs de la Commonwealth i institucions internacionals per a la innovació, el creixement i el desenvolupament sostenible”

Molt Honorable Patricia Scotland KC, secretària general de la Commonwealth


El secretari general de l’AAU, el professor Olusola Oyewole, també es mostra entusiasmat amb l’impacte que aquesta iniciativa pot tenir a l’Àfrica. Assegura que té el potencial de “promoure la pau i la seguretat a l’Àfrica, donar suport a l’emprenedoria entre els nostres joves, empoderar-los per utilitzar la IA per afrontar els reptes més complexes, resoldre problemes o fins i tot crear llocs de treball”.

La professora Vidya Yeravdekar, Pro-Cancellera de la Symbiosis International University, destaca la importància de garantir que la IA s’utilitzi per als objectius adequats per a la societat. Una cosa que, considera, és “la nostra responsabilitat”.

Cooperació en la llengua pròpia de cadascú

Com dèiem, tots aquests reptes i problemes que volem abordar amb la incubadora són comuns en diferents parts del món. I, per tant, aquests reptes i problemes es discuteixen en diferents idiomes. El multilingüisme, doncs, és un aspecte clau que ha de tenir-se en compte.

El president d’OBREAL, el Professor Ramon Torrent, aprofundeix la conversa sobre el multilingüisme. Afirma que “no podem considerar només una llengua com a llengua de cooperació perquè hem de permetre que les poblacions del món parlin en la seva pròpia llengua. Perquè aquesta és la llengua en el qual expliquen els seus problemes i amb la qual troben solucions per als mateixos”.

“En cooperació, hem de permetre que les poblacions del món parlin en la seva pròpia llengua, perquè aquesta és la llengua en què expliquen els seus problemes i amb la qual troben solucions als mateixos.”

Ramon Torrent, President d’OBREAL


I aquí és on la IA pot jugar un paper important. Tan important que en pocs anys serà possible, diu Ramon Torrent, que les persones en dificultats de la perifèria de Barcelona parlin en català dels seus problemes a les persones en dificultats de la perifèria de Nairobi, que les escoltaran en suahili… I a la inversa.

Convocatòria de Propostes

Aquests són els objectius i els fonaments d’un programa que vol donar suport als estudiants de grau i postgrau en convertir les seves idees innovadores en projectes tangibles amb l’objectiu final de trobar solucions innovadores als reptes comuns a través de la IA.

Cada any, 25 propostes rebran fins a 10.000 € en finançament inicial, i els projectes més prometedors rebran finançament addicional durant els tres anys següents.

Troba més detalls sobre el procés de selecció, el finançament i envia la teva nota de concepte aquí.

Entrada similar