Treball de llançament de projectes sobre el desenvolupament d’eines per a la difusió de les normes i directrius africanes per a la garantia de qualitat (ASG-QA) 24-26/ 01/2022, Nairobi, Kenya

Actualment en la seva segona fase l’harmonització de la Iniciativa d’Acreditació i Assegurança de Qualitat de l’Educació Superior Africana (HAQAA2) 2019-2022, s’ha embarcat, entre altres accions, en la difusió de les Normes i Directrius Africanes per a l’Assegurança de Qualitat (ASG-QA).

Amb la finalitat de promoure i facilitar la reciprocitat i el reconeixement i la mobilitat dels estudiants i els recursos humans dins i a través de les fronteres nacionals del continent i amb Europa. HaQAA2 està facilitant a EAQAN, RAFANAQ i CNAQ el llançament d’un projecte de disseminació de l’ASG-QA a Nairobi, Kenya el 24è -26è /01/2022