Tercera setmana d’obertura global a l’enfocament 2021

Durant la tercera setmana d’OBREAL Global a Focus 2021, celebrarem tres activitats:

El primer webinar s’organitza en el marc del projecte Erasmus+ Vita Global. En aquest webinar, els panellistes proporcionaran exemples d’estratègies de desenvolupament regional/local de les regions representades, i discutiran com l’ensenyament, l’aprenentatge i la recerca s’articulen al voltant d’aquestes estratègies en diversos sectors

El segon webinar s’organitza conjuntament amb el Consell Superior Universitari Centroamericà i la Fundació UE-LAC i tractarà el tema de la innovació en els processos d’aprenentatge de l’ensenyament i l’assegurament de la qualitat, i és un esdeveniment previ a la celebració del IX Congreso Universitario Centroamericano.

L’últim webinar de la tercera setmana d’OBREAL Global a Focus 2021 titulat “Joint Study Programs for Regional Integration: Perspectives from the Caribbean” és un webinar coorganitzat per les Universitats del Carib, que presideix el capítol obreAL Global Caribbean, Fundació UE-LAC i OBREAL Global.

Tota la informació sobre tots els esdeveniments OBREAL Global a Focus 2021 es pot trobar aquí: https://obrealglobalinfocus.obreal.org/en/obreal-global-in-focus-2021/