Segon episodi del ‘Young Academics Podcast’ del projecte HERE-SA

Un dels objectius clau del projecte HERESA és fomentar la cooperació Sud-Sud-Nord entre els nostres membres. Això es va fer especialment rellevant durant la pandèmia quan una incapacitat per viatjar i trobar-se cara a cara va demanar una col·laboració més estreta entre socis locals i internacionals. El fet que tots estiguéssim d’acord a abordar els reptes va ser un tema unificador que va sorgir en el segon episodi del “Podcast de la Joventut Acadèmica”.

En aquest episodi titulat, El Gran Equalitzador: Cooperació Sud-Sud-Nord, Lluites Compartides i Límits, hem sentit de Tanya Wainwright, professora de radiografia diagnòstica i coordinadora d’aprenentatge integrat en el treball al Universitat Central de Tecnologia (CUT), Marta Gandiglio i Matteo Fasano, Professores adjuntes al Departament d’Energia a Politecnico di Torino a Itàlia, Kashmita Gayadin, professora de dret al Universitat Tecnològica de Durban (DUT) i Nomzamo Tshemese-Mwandaba, professor del Departament d’Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Informàtica del Cape Peninsula University of Technology (CPUT), que ens va parlar del viatge de trobar la seva filosofia i estil docent, així com la importància de la salut mental i els límits amb els estudiants, la família i els amics, així com els empresaris.

Feu clic aquí per escoltar la seva conversa riveting.