En el marc d’una visita d’estudi del projecte SUCCESS a Barcelona, entre els dies 10 i 14 d’octubre del 2022, una delegació de les universitats participants dels Balcans van ser rebudes per OBREAL. Les universitats representades van ser les següents:

  • University of Novi Sad (Serbia)
  • University East Sarajevo (Bosnia-Herzegovina)
  • Dzemal Bijedic University of Mostar (Bosnia-Herzegovina)
  • University of Tuzla (Bosnia-Herzegovina)
  • University of Montenegro (Montenegro)
  • Turgut Ozal Education SHA – Epoka University (Albania)
  • University of Vlora “Ismail Qemali” (Albania)
  • University of Shkodra “Luigj Gurakuqi” (Albania)

La trobada va servir per a donar a conèixer els diàleg interregionals que OBREAL lidera en diferents regions del món i també mostrar l’ecosistema emprenedor de Barcelona. En aquest sentit, OBREAL va acompanyar la delegació del Balcans a visitar el Parc Científic de Barcelona, l’StartUB Lab de la Universitat de Barcelona i el Barcelona Supercomputing Center, entre d’altres centres de referència.
La delegació també va tenir la ocasió de conèixer l’Agència de Desenvolupament Econòmic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i visitar la seva seu central.

Entrada similar