Pròxim webinar: Generació, promoció i utilització de les sortides de recerca

Una qüestió important a Amèrica Central no només es refereix a la creació de capacitat per a la recerca, sinó també a considerar polítiques, eines i estratègies per comunicar, valorar i explotar els resultats de la recerca amb la finalitat de generar un major impacte social. Com es poden gestionar els resultats de la recerca per a la seva publicació, transferència i utilització respecte al rendiment i l’avaluació de qualitat, la responsabilitat i la prestació de serveis eficaç a la societat, però també per a proporcionar visibilitat, reforçar les relacions i destacar el valor del treball generat en una universitat? En aquestes consideracions, aspectes com les polítiques científiques obertes, els repositoris institucionals, la bibliografia, l’avaluació del mèrit acadèmic, la política de publicació de llibres i revistes científiques, la propietat intel·lectual i les accions de transferència de coneixement a la societat exerceixen un paper extremadament important. Aquest seminari virtual pretén fomentar l’intercanvi de visions, experiències, bones pràctiques i propostes destinades a reforçar la col·laboració regional centreamericana i la col·laboració biregional entre Europa, Amèrica Llatina i el Carib en aquest àmbit.

Webinar: Generació, promoció i utilització de sortides de recerca

Data: 13 d’abril de 2021

Aquest webinar se celebra en el context de l’acord de cooperació entre la Fundació UE-LAC i OBREAL Global. Un acord destinat a promoure les relacions biregionals. Aquest webinar forma part d’una sèrie d’esdeveniments que formen part de les activitats que condueixen al IX Congreso Universitario Centroamericano, organitzat per la CSUCA.