Primera reunió del Capítol Amèrica Central

L’1 de desembre es va celebrar la primera reunió del Capítol Centreamèrica d’OBREAL GLOBAL.

Durant aquesta reunió, membres de la CSUCA, coordinadors d’aquest Capítol, van presentar les seves propostes per al desenvolupament d’aquesta iniciativa. Els participants van analitzar i discutir la proposta i van dividir les tasques que s’havien de dur a terme. En la pròxima reunió, es continuarà desenvolupant l’activitat d’aquest capítol.