Presentació pública de l’enquesta TRESAL

En el marc de la Conferència Mundial d’Educació Superior celebrada a Barcelona, OBREAL Global, juntament amb l’Espaci Latinooamericano y Caribe.o de Educación Superior (ENLACES) van presentar l’Enquesta TRESAL.

L’enquesta TRESAL -Trends in Higher Education in Latin America- té com a objectiu recollir sistemàticament dades sobre les principals tendències institucionals a Amèrica Llatina i el Carib per servir i informar la consolidació de l’Àrea d’Educació Superior d’Amèrica Llatina i Carib (ENLACES).

TRESAL és el producte d’un esforç conjunt llatinoamericà, promogut per OBREAL Global i ENLACES i tècnicament desenvolupat pel Capítol sud-americà d’OBREAL Global i LINED Argentina. TRESAL també té la participació i el suport d’associacions universitàries i universitats d’Amèrica Llatina (incloent-hi ASCUN de Colòmbia, ANUIES de Mèxic, CSUCA d’Amèrica Central, ANDIFES de Brasil, FAUBAI de Brasil, AUGM d’Uruguai i la Universidad Veracruzana de Mèxic) i la Fundació UE-LAC.

La primera versió de TRESAL va ser llançada el 2013, en el context del projecte ALFA PUENTES i es va inspirar en l’enquesta de TRENDS produïda per l’Associació Universitària Europea. Aquesta nova edició del TRESAL s’inspira en aquest primer exercici i es presenta com un instrument regional legítim que contribueix a una millor comprensió de la dinàmica i les tendències regionals en l’Educació Superior a Amèrica Llatina.

El TRESAL té com a objectiu, d’una banda, donar suport al procés d’integració regional a Amèrica Llatina i, per un altre, promoure les relacions interregionals i el diàleg sobre importants tendències de l’educació superior.