En el marc de la iniciativa HAQAA i de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) Global Policy Dialogue, OBREAL va acollir el 17-19 de gener, un diàleg africano-europeu entre representants de governs, organitzacions i institucions d’educació superior d’Àfrica i l’EEES a la Universitat de Barcelona. Al voltant de 70 persones van assistir a les diferents conferències i ponències, durant les quals vam debatre el reconeixement de les micro credencials i l’aprenentatge permanent, així com els sistemes de garantia de qualitat i el paper que haurien d’exercir les universitats i agències africanes i europees.

La importància del reconeixement

El tema principal del diàleg va ser el reconeixement, un tema rellevant en l’Educació Superior, ja que és el que fa possible que les titulacions es considerin vàlides i reconegudes en altres sistemes.

No obstant això, és important deixar clar que quan parlem de reconeixement no estem parlant d’homogeneïtzar els nostres sistemes. Com afirma la directora de l’Associació Europea per a la Garantia de la Qualitat en l’Educació Superior, Anna Gover, “no es tracta de fer els nostres sistemes d’educació superior iguals, sinó de tenir una comprensió comuna dels principis sobre els quals es construeixen.”

“El reconeixement és vital per als estudiants, ja que valida les nostres qualificacions i facilita la mobilitat. Garanteix que l’educació i les credencials que rebem siguin respectades i acceptades a nivell internacional, la qual cosa és essencial per a les nostres perspectives professionals i per a la nostra educació superior.”

Peter Kwasi Kodije, Secretari General de l’AASU

Per tal de conèixer altres sistemes educatius, són clau els diàlegs i conferències com la que obreal ha organitzat aquest mes de gener. Com afirma Albert Nsengiyumva, secretari executiu de l’Associació per al Desenvolupament de l’Educació a l’Àfrica (ADEA), és una gran manera d’”establir oportunitats addicionals i millorar la cooperació i la col·laboració entre i entre països.”

En última instància, la importància del reconeixement recau en els estudiants, ja que són ells els que se’n beneficien. El secretari general de la Unió d’Estudiants de tota Àfrica (AASU), Peter Kwasi Kodijie considera que el reconeixement és vital per als estudiants, ja que “valida les nostres qualificacions i facilita la mobilitat. Garanteix que l’educació i les credencials que rebem siguin respectades i acceptades a nivell internacional, la qual cosa és essencial per a les nostres perspectives professionals i per a la nostra educació superior.”

La relació entre els sectors d’Educació Superior africans i europeus

La relació d’Europa amb el continent africà en el seu conjunt i amb els països africans individuals en particular, és increïblement important, assenyala Jenneke Lokhoff, Senior Policy Officer de l’organització holandesa per la internacionalització en educació (Nuffic). ¡Això és cert per una varietat de raons, inclosos els vincles comercials i econòmics, les connexions històriques i les relacions culturals i polítiques.

La cooperació en el sector de l’educació superior, afirma, té un paper fonamental en àmbits d’interès compartit. En conseqüència, explica que els Països Baixos, com a membre fundador del Procés de Bolonya en 1999, aporten coneixement i experiència a la taula que podria ser d’interès per als països i universitats africans.

“Les normes i directrius africanes per a l’assegurament de la qualitat no són les mateixes que el marc europeu (ESG), sinó que reflecteixen les especificitats del context africà i els marcs de garantia de qualitat nacionals i regionals existents. Malgrat això, totes dues estan molt alineades i construïdes sota els mateixos principis.

Anna Gover, Directora d’ENQA

En l’àmbit de l’assegurament de la qualitat, els darrers anys s’han aconseguit grans avanços entre aquests dos continents. Anna Gover, d’ENQA, diu això en el context de la Iniciativa HAQAA i a través d’aquesta relació entre Europa i Àfrica, s’ha construït un marc africà per a l’assegurament de la qualitat i s’han desenvolupat normes i directrius. Però, encara que alineats i construïts sobre els mateixos principis, aquests reflecteixen les especificitats del context africà.

Peter Kwasi Kodije assegura que “gràcies, en part, a tots aquests projectes de cooperació i associacions en el marc d’Erasmus+, hem aconseguit un creixement de la mobilitat d’estudiants entre Àfrica i Europa.” No obstant això, reconeix que encara hi ha reptes relacionats amb el reconeixement, les qüestions de visats i les restriccions financeres que cal abordar.

Els reptes de l’Educació Superior a l’Àfrica

Africa, en aquests moments, necessita d’habilitats crítiques i avançades per impulsar l’avanç i el desenvolupament tecnològic, segons Albert Nsengiyumva, secretari general d’ADEA, qui també assenyala “la importància de fomentar un sistema educatiu rellevant i de qualitat a tota Àfrica, ja que l’educació superior és la plataforma en la qual es desenvolupen aquestes habilitats rellevants.”

Però aquesta plataforma, el sector de l’educació superior, s’enfronta a molts reptes a l’Àfrica, incloent-hi l’accés, la qualitat, la rellevància i un desajustament entre els graduats d’HE i la integració en el mercat laboral, segons Nsengiyumva. Per la seva banda, el secretari general de l’AASU Peter Kwasi destaca la necessitat de sistemes educatius més inclusius i equitatius.

Kwasi destaca la importància que té la cooperació internacional per afrontar aquests reptes, i de fet la considera crucial. En aquest sentit, reconeix la feina que està fent OBREAL i la valora molt positivament.

OBREAL com a canal per a generar sinèrgies

Efectivament, el paper d’OBREAL ha estat fonamental per al diàleg: No només com a amfitrió i organitzador, sinó també com a canal per a promoure el diàleg interregional i les sinergies entre diferents països i sectors. En definitiva, es tracta d’un esdeveniment molt important per a l’organització, tal com afirma la directora de Projectes Internacionals d’OBREAL, Elizabeth Colucci, que explica que representa una clara sinergia entre el procés polític a Europa (referint-se al Procés de Bolonya) i un projecte insígnia (referint-se a HAQAA3).

Els co-organitzadors de l’esdeveniment, la Universitat de Barcelona, també han destacat la rellevància d’aquest tipus de trobades. El rector de la Universitat, Joan Guàrdia, es va dirigir als participants durant una de les sessions, explicant la importància de generar diàlegs entre universitats de diferents regions i exposant l’il·lusionat que està la Universitat de Barcelona per formar part d’aquesta conversa entre Àfrica i Europa.

Entrada similar