Entre el 17 i el 19 de gener OBREAL va acollir, a la Universitat de Barcelona i en el marc de la Iniciativa HAQAA, un diàleg entre representants de governs, organitzacions i institucions d’educació superior d’Àfrica i l’Espai Europeu d’Educació Superior. Prop de 70 persones van assistir a les diferents conferències i ponències en les quals vam debatre sobre el reconeixement de les micro credencials i la formació contínua, així com els sistemes de garantia de la qualitat i el paper que haurien d’exercir les universitats i agències africanes i europees.

La importància del reconeixement

El tema principal del diàleg ha estat el reconeixement, una qüesió rellevant quan parlem d’Educació Superior ja que és el que fa possible que les titulacions siguin vàlides i reconegudes en altres sistemes.

No obstant això, és important clarificar que quan parlem de reconeixement, no estem parlant d’homogeneïtzar els nostres sistemes. Com afirma la directora de l’Associació Europea per a la Garantia de la Qualitat en l’Educació Superior, Anna Gover, “no es tracta de fer que els nostres sistemes d’educació superior siguin iguals, sinó de tenir una comprensió comuna dels principis sobre els quals es construeixen”.

“El reconeixement és vital per als estudiants, ja que valida les nostres qualificacions i facilita la mobilitat. Garanteix que l’educació i les credencials que rebem siguin respectades i acceptades a nivell internacional, la qual cosa és essencial per a les nostres perspectives professionals i per a la nostra educació superior.”

Peter Kwasi Kodije, Secretari General de l’AASU

Per tal de comprendre altres sistemes educatius, els diàlegs i conferències com la que obreal ha organitzat aquest mes de gener són clau. Perquè, com diu Albert Nsengiyumva, Secretari Executiu de l’Associació per al Desenvolupament de l’Educació a l’Àfrica (ADEA), és una bona manera “d’establir oportunitats addicionals i potenciar la cooperació i la col·laboració entre països”.

Al final, però, la importància del reconeixement recau en els estudiants. Perquè son ells els qui, en última instància, se’n beneficien. El Secretari General de la Unió d’Estudiants de tota Àfrica (AASU), Peter Kwasi Kodijie, considera que el reconeixement és vital per als estudiants ja que, afirma, “valida les nostres qualificacions i facilita la mobilitat. Garanteix que l’educació i les credencials que rebem siguin respectades i acceptades a nivell internacional, la qual cosa és essencial per a les nostres perspectives professionals i per a futures formacions.”

La relació entre els sectors d’Educació Superior africans i europeus

La relació que Europa té amb el continent africà en el seu conjunt i amb els països africans en particular és increïblement important, afirma Jenneke Lokhoff, Policy Officer a l’organització holandesa per la internacionalització en l’educació (Nuffic). És així per una diversitat de raons, en les quals hi inclou llaços comercials i econòmics, connexions històriques i relacions culturals i polítiques.

I la cooperació en el sector de l’Educació Superior, diu, juga un paper fonamental en les àrees d’interès comú. En aquesta línia, Lokhoff explica que els Països Baixos, com a membre fundador del Procés de Bolonya l’any 1999, aporten coneixement i experiència que poden ser interessants per als països i les universitats africanes.

“The African Standards and Guidelines for Quality Assurance are not the same as the European framework (the ESG) but they rather reflect the specificities of the African context and the existing national and regional quality assurance frameworks. Nevertheless, they are very much aligned, and built on the same principles”

Anna Gover, Directora d’ENQA

En l’àmbit de l’assegurament de la qualitat entre aquests dos continents, s’ha avançat molt en els darrers anys. Anna Gover, d’ENQA, explica que sota el context de la Iniciativa HAQAA i a través d’aquesta relació entre Europa i Àfrica, s’ha construït un marc africà per a l’assegurament de la qualitat a través del desenvolupament de normes i directrius Però aquests, encara que alineats i construïts sobre els mateixos principis, reflecteixen les especificitats del context africà.

Peter Kwasi Kodije assegura que “gràcies, en part, a tots aquests projectes de cooperació i aliances en el marc d’Erasmus+, hem aconseguit un creixement de la mobilitat d’estudiants entre Àfrica i Europa”. No obstant això, reconeix que encara hi ha reptes relacionats amb el reconeixement, qüestions de visats i limitacions financeres que encara han d’abordar-se.

Els reptes de l’Educació Superior a l’Àfrica

L’Àfrica necessita, en aquests moments, habilitats crítiques i avançades per impulsar l’avanç i el desenvolupament tecnològic, segons explica Albert Nsengiyumva, secretari general d’ADEA, qui també assenyala “la importància de fomentar un sistema educatiu rellevant i centrat en la qualitat a tota l’Àfrica, ja que l’educació superior és la plataforma a través de la qual es desenvolupen aquestes habilitats”.

Però aquesta plataforma, el sector de l’educació superior, s’enfronta a molts reptes a l’Àfrica: accés, qualitat, rellevància, i un desajustament entre els graduats d’HE i la integració en el mercat laboral, relata Nsengiyumva. Per la seva banda, el Secretari General de l’AASU, Peter Kwasi, posa èmfasi en la necessitat de tenir sistemes d’educació més inclusius i equitatius.

Kwasi destaca la importància que té la cooperació internacional per afrontar aquests reptes… una cooperació que considera crucial. En aquest sentit, destaca la feina que duu a terme OBREAL, la qual valora molt positivament.

OBREAL com a canal per a generar sinèrgies

Efectivament, el rol d’OBREAL ha estat central en aquest diàleg. No només com a amfitrions i organitzadors sinó també com a canal per promoure el diàleg interregional i les sinergies entre diferents països i sectors. En definitiva, un esdeveniment molt important per a l’organització, tal com afirma la directora de Projectes Internacionals d’OBREAL, Elizabeth Colucci, que explica que aquest esdeveniment és una clara sinergia entre el procés polític a Europa (referint-se al Procés de Bolonya) i un projecte insígnia (referint-se a HAQAA3).

Els co-organitzadors de l’esdeveniment, la Universitat de Barcelona, també han destacat la rellevància d’aquest tipus de trobades. El rector de la Universitat, Joan Guàrdia, es va adreçar als participants durant una de les sessions, destacant la importància de generar diàlegs entre universitats de diferents regions i va afirmar que il·lusionada és la Universitat de Barcelona per formar part d’aquesta conversa entre Àfrica i Europa.

Entrada similar