El projecte SPHERE, finançat per la Comissió Europea, ha celebrat un seminari en Samarkand, Uzbekistan, per a explorar el paper i les contribucions de les universitats en la societat local i en el desenvolupament general.

OBREAL ha participat en l’esdeveniment de la mà de la Project Manager Nicole Font. A seminar that presents an opportunity to strengthen ties with neighboring countries of the European Union, but also to exchange views and ideas on the role of universities in society.

Durant aquests 3 dies a Samarkand, hem examinat aquestes contribucions i la seva capacitat d’adaptació a contextos específics. També hem explorat estratègies per a maximitzar l’impacte de les universitats a través de temes clau com la innovació en l’ensenyament o la digitalització.

seminari sobre el paper de les universitats en la societat a Samarkanda, Uzbekistan

Experts d’Europa i de regions i països associats han compartit casos de les seves institucions i països. Thus, we were able to analyze the achievements and challenges presented by these cases, gaining a global understanding of the changing role of universities in their ecosystems. Beyond these analyses, we also explored institutional and national strategies aimed at improving collaboration between academia, industry and civil society.

Els reptes de la “tercera missió” de les universitats

El compromís de les Universitats amb la societat, el que es coneix com la “tercera missió de les universitats” conté moltes dimensions que evolucionen constantment. I és que l’entorn en el qual operen aquestes institucions és molt canviant. Les necessitats del mercat laboral, el canvi climàtic o la digitalització i la intel·ligència artificial, canvien. I amb ells, el paper de les universitats.

Davant aquest escenari tan canviant, tant les universitats com els seus membres busquen maneres d’oferir solucions a aquests reptes socials i econòmics. Alhora, competeixen per la seva rellevància i per a mostrar el seu compromís amb la societat. Per això, moltes Institucions d’Educació Superior (IES), estan establint associacions amb empreses i amb la societat civil.

A aquestes pressions cal afegir-ne unes altres. Això és, les tendències de transdisciplinarietat, l’aprenentatge constant i l’accés obert de la recerca i l’educació. I a tot això cal sumar-li la rendició de comptes que han de fer a ministeris i a organismes de finançament i reguladors. Tots ells esperen que les IES demostrin que el seu ensenyament, el seu aprenentatge i la seva recerca són beneficiosos i tenen impacte.

Entrada similar