OBREAL Global en la 40a sessió del Consell de Ministres de CAMES

OBREAL Global ha estat convidada a assistir a la 40a sessió del Consell de Ministres de CAMES- El Consell d’Àfrica i Malagash per a l’Educació Superior.

En el context d’aquesta reunió, s’ha celebrat una reunió separada de la xarxa de socis estratègics i tècnics de CAMES, en la qual Elizabeth Colucci, la nostra Directora de Projectes Globals, ha presentat l’estat de la cooperació entre CAMES i OBREAL Global en 2022 i ha ofert una perspectiva de la relació futura.

Això s’ha centrat i continuarà centrant-se principalment en tres àrees: 1) Garantia de la qualitat i harmonització, amb el suport d’HAQAA i el nou projecte Joint AQ Africa, 2) Innovació – vinculada al projecte PRICNAC del qual CAMES també és soci i 3) El diàleg polític interregional. CAMES ha estat un soci estratègic en HAQAA2 i co-líder amb OBREAL Global el nou projecte Joint AQ sobre acreditació conjunta, que es llançarà al juny a Abidjan.