OBREAL Global en el Taller de l’AAU “El paper de les HEIs africanes i les Xarxes Nacionals de Recerca i Educació (NRENs) en l’estratègia d’educació continental de la Unió Africana, CESA 16-25”

Apiyo Okwiri, director de projecte d’OBREAL Global, va assistir a l’esdeveniment organitzat per l’AAU “El paper de les HEIs africanes i les Xarxes Nacionals de Recerca i Educació (NREN) en l’estratègia d’educació continental de la Unió Africana, CESA 16-25”.

Aquest taller es va celebrar a Nairobi del 21 al 22 de febrer de 2022. L’esdeveniment va cobrir una sèrie de temes, des de la importància dels NREN com a facilitadors de la investigació, seguretat DNS, accés assequible a les adreces IP per part de les universitats a través d’AFRINIC i l’estudi de casos de KENET (Kenya NREN), entre d’altres.