OBREAL Global a l’edició de novembre de la FiCCI Education Wrap

La Federació de Cambres de Comerç i Indiustry de l’Índia – FICCI –, i en particular l’equip d’Educació Superior de FICCI, publica el FICCI EduWrap, un butlletí trimestral centrat en diferents temes relacionats amb el sector de l’Educació Superior.

El tema de l’edició de novembre de 2021 és la internacionalització en educació superior i va presentar articles del nostre Director d’Estratègia, el Dr. Nicolas Patrici i de la Càtedra del nostre Capítol Indi, la Càtedra de FICCI Compromís d’Educació Superior i Pro Canceller de la Universitat Internacional de Simbiosi, la doctora Vidya Yeravdekar.