Llançament de QA conjunt a Abidjan per reforçar la qualitat de l’assegurança a través de Costa d’Ivori, Camerun i Burkina Faso

Obreal Global, en col·laboració amb CAMES (el Consell Africà i Malgaix per a l’Educació Superior) i el Ministeri d’Educació Superior i Recerca Científica de Costa d’Ivori, va llançar amb èxit el projecte “Joint QA Africa” el 20-22 de juny a Abidjan. Aquesta iniciativa innovadora, finançada per Erasmus+, té com a objectiu millorar els sistemes de garantia de qualitat en institucions d’educació superior (EI) a Costa d’Ivori, Camerun i Burkina Faso. El projecte també implica socis clau de la Unió Europea (UE) de Bèlgica, França i Espanya.

CAMES, conegut per la seva experiència en l’avaluació d’institucions d’educació superior i professorat a l’Àfrica francòfona, va concebre el projecte amb el suport d’OBREAL Global i està coordinant la seva implementació. L’esdeveniment de llançament va ser honrat per la presència de prestigiosos socis com l’Agence Universitiare de la Francophonie (AUF) i ANAQ-Sup Senegal, representant la xarxa d’agències d’assegurament de qualitat a l’Àfrica francòfona. Com a socis estratègics de OBREAL Global, aquestes organitzacions exerceixen un paper crucial a l’hora de garantir la qualitat a Àfrica.

El projecte conjunt de tres anys sobre la política regional i de seguretat a Àfrica es basa en les normes i directrius existents a escala nacional i regional a Àfrica. El seu objectiu principal és pilotar un procediment per dur a terme avaluacions conjuntes de HEIs i programes d’estudi en els països associats. Aquest exercici no sols donarà suport a la consolidació dels sistemes nacionals d’assegurament de la qualitat (CA) en l’educació superior africana, sinó que també fomentarà el reconeixement mutu de les decisions de garantia i acreditació, que és vital per a aconseguir els objectius d’harmonització en l’educació superior africana.

L’Àfrica de la QA conjunta complementarà i ampliarà els esforços de la iniciativa HAQAA3 (Harmonització, Garantia de la Qualitat i Acreditació en Educació Superior Africana) que forma part del vaixell insígnia de la mobilitat juvenil de l’estratègia de la Passarel·la Global de la UE. OBREAL Global coordina HAQAA3 en col·laboració amb socis estratègics com l’Associació d’Universitats Africanes (AAU), el Servei Alemany d’Intercanvi Acadèmic (DAAD), i l’Associació Europea per a la Garantia de la Qualitat en Educació Superior (ENQA). A més, OBREAL Global treballa estretament amb vuit socis estratègics a Àfrica, incloent CAMES, AUF, i RAFANAQ. Les sinergies entre HAQAA3 i Joint QA Africa seran de vital importància per a aconseguir l’harmonització i millorar les pràctiques de garantia de qualitat en tot el continent.

Durant l’esdeveniment de llançament a Abidjan, els participants no només van discutir la metodologia del projecte i les seves implicacions polítiques, sinó que també van celebrar un panell d’alt nivell. Aquest panell va facilitar una anàlisi comparativa de models per a programes d’acreditació regionals a l’Àfrica Oriental, Mercosur i el sud-est asiàtic. L’intercanvi de pràctiques entre aquestes diverses regions proporcionarà informació valuosa per al projecte Conjunt de QA Àfrica, al mateix temps que contribuirà a l’estratègia més àmplia de OBREAL Global per a fomentar el diàleg interregional.

El llançament del projecte Conjunt de QA Àfrica marca un pas important en la millora dels processos de garantia i acreditació de qualitat en l’educació superior a Costa d’Ivori, Camerun i Burkina Faso. En promoure la cooperació i el reconeixement mutu entre els països associats, aquesta iniciativa donarà suport als objectius d’harmonització de l’educació superior africana i contribuirà a l’avanç global del paisatge acadèmic del continent.