L’equip de gestió de projectes EQUAM LA es va reunir el 15 d’octubre

La reunió de l’equip de gestió de projectes EQUAM LA va tenir lloc el 15 d’octubre.

Durant aquesta reunió, els socis van tenir l’oportunitat de debatre els progressos realitzats en el projecte. S’han aconseguit diverses fites, com el primer esborrany del conjunt d’eines, el principal lliurable del projecte i l’informe de l’avaluador extern. El coordinador també va informar sobre la presentació de l’informe provisional.

Troba més informació aquí: https://www.equamla.org/

Quant al projecte EQUAM LA

Equam-La té com a objectiu avançar l’Espai Llatinoamericà d’Educació Superior en àrees com el reconeixement de títols i crèdits a través de les fronteres reforçant i connectant sistemes de garantia de qualitat per a l’educació superior, en què les universitats i les agències de QA són socis clau i conductors

Equam-La proposa, per tant, donar suport a les universitats i les agències nacionals perquè treballin conjuntament per a millorar i reforçar la gestió i els processos interns de les AQ i vincular-los a àmbits específics, com el reconeixement, a fi de sustentar la integració regional.