HAQAA 2 – Primer Consell Consultiu

El Consell Consultiu HAQAA2 va convocar la seva primera reunió virtualment els dies 23 i 24 de juny. Els principals temes de debat incloïen:

  • Objectius polítics de la Unió Africana per a l’harmonització en el sector de l’educació superior i el paper que s’espera que exerceixi HAQAA2
  • Associació Estratègica Àfrica-UE i accions per a l’educació superior
  • Sinèrgies amb altres iniciatives continentals, com l’ACQF
  • El grup de treball per a la ASG-QA i l’avaluació de la metodologia per a la revisió externa de les agències de QA a Àfrica
  • Reptes i oportunitats per assegurar la qualitat d’Àfrica en l’era Covid.

La llista de membres del consell assessor es pot trobar aquí

El lloc web de la Iniciativa HAQAA es pot trobar aquí