Enfocament UE-ALC – Visió comuna i pla d’acció

OBREAL Global adopta el Pla d’Acció del projecte EULAC Focus com un dels enfocaments bàsics de la seva cooperació interregional.

Llegiu aquí el Pla d’Acció i Visió Comunitària complet!

Quant a EULAC – FOCUS

El context global de l’associació UE-CELAC ha evolucionat i existeix la necessitat de revisar de manera crítica la cooperació biregional per a detectar els punts brillants, les iniciatives d’èxit i les noves qüestions emergents d’importància en totes dues regions.

Existeix la necessitat de connectar la cooperació en els àmbits cultural, científic i social, millorant la interacció transversal i la visibilitat, posant l’accent en iniciatives distintives en benefici directe de la societat civil.