El primer grup d’enfocament en la internacionalització del currículum organitzat per OBREAL Global i CSUCA es va celebrar el 29 de març

OBREAL Global i CSUCA, president del nostre Capítol Centreamericà, han decidit articular una sèrie d’iniciatives de creació de capacitats destinades al desenvolupament i consolidació d’accions per a la internacionalització del currículum.

Les iniciatives previstes per a l’any inclouen una Anàlisi participativa de l’estat del joc i de les perspectives futures de la internacionalització dels processos curriculars a la regió, sèrie de webinars sobre els casos de millors pràctiques d’internacionalització de les experiències curriculars a Amèrica Llatina i el desenvolupament d’activitats formatives en COIL (Aprenentatge Internacional Col·laboratiu).

Pel que fa a l’anàlisi participativa esmentada anteriorment, s’ha planificat una sèrie de grups d’atenció, compostos per especialistes en l’àmbit de les relacions universitàries internacionals i representants de les àrees acadèmiques de les institucions que formen part de la CSUCA.

El primer d’aquests grups d’enfocament es va celebrar el 29 de març I hi van assistir Olga María Moscoso (cooperació internacional UES, El Salvador), Ricardo Morales (cooperació internacional UPNFM, Hondures), Oscar Gómez (vice-degà d’estudis de postgrau UCR, Costa Rica), Carlos Rovetto (directora d’estudis de postgrau UTP, Panamà), Alice Burgos (directora d’ensenyament UNAH, Hondures), Bartolomé Chinchilla (vicectora acadèmica UPNFM, Hondures) i Letisia Castillo (directora d’ensenyament URACCAN, Nicaragua).

L’objectiu dels Grups Focus és generar idees i informació sobre les necessitats institucionals de les universitats de la CSUCA per al desenvolupament de la internacionalització de les habilitats i competències curriculars.

Després dels dos grups d’enfocament previstos, es publicarà un document de conclusions i s’utilitzarà com a entrada per definir futures accions conjuntes entre OBREAL Global i CSUCA.