El paper de la cooperació al desenvolupament i l’educació superior en la cooperació interregional Sud-Sud-Nord

OBREAL Global, en col·laboració amb el Ministeri d’Educació de l’Argentina, la presidència protemporal del CELAC (Comunitat d’Estats Llatinoamericans i del Carib) i la Generalitat de Catalunya, va acollir un diàleg interregional sense precedents al prestigiós Palau de Pedralbes de Barcelona. L’esdeveniment es va centrar en “El paper de la cooperació al desenvolupament i l’educació superior en la cooperació interregional sud-sud-nord” i va atreure representants governamentals i acadèmics distingits de tot el món.
Representants d’alt nivell de països com Antigua i Barbuda, Mèxic, Argentina, Senegal, Moçambic, Costa d’Ivori i Sud-àfrica, així com delegats d’alt nivell de la Comissió de la Unió Africana, Espanya, Finlàndia, Suècia, Catalunya i Noruega, es van reunir a Barcelona per discutir qüestions clau. La conferència també va ser testimoni de la participació activa d’universitats i associacions universitàries d’Àfrica, Amèrica Llatina, el Carib i Europa.
Un resultat clau de l’esdeveniment va ser l’esforç conjunt de OBREAL Global, la Presidència del CELAC i la Comissió de la Unió Africana per formular un pla de treball interregional exhaustiu. Aquest enfocament de col·laboració té com a objectiu abordar els múltiples reptes als quals s’enfronten els diferents “sud” i “nords” i fomentar vincles i cooperació més forts entre les regions.
El pla de treball interregional se centra en tres àmbits clau d’interès per a les universitats i la seva contribució al progrés global:
Canvi climàtic: Els participants van reconèixer la necessitat urgent d’abordar el canvi climàtic a través de la recerca acadèmica, l’intercanvi de coneixements i solucions innovadores. Aquest compromís compartit subratlla el paper de les institucions d’educació superior en la promoció de pràctiques sostenibles i la cerca d’estratègies per a mitigar el canvi climàtic.
Ocupació i habilitats: El diàleg va destacar la importància d’equipar estudiants i professionals amb competències i coneixements rellevants que satisfacin les necessitats del mercat laboral. En centrar-se en l’ocupabilitat, les universitats poden exercir un paper clau en la formació d’una mà d’obra qualificada que impulsi el creixement econòmic i el desenvolupament.
Accés obert i lliure circulació de productes i resultats científics: destacant la importància de l’accés equitatiu al coneixement científic, el Diàleg defensa l’accés obert als resultats de la recerca i als recursos acadèmics. Aquest enfocament es considera fonamental per fomentar la col·laboració global, avançar el coneixement i abordar col·lectivament els reptes socials.
El diàleg interregional va reunir diverses perspectives, idees i experiència, establint les bases per a futures iniciatives de col·laboració que transcendeixin les fronteres geogràfiques. OBREAL Global segueix compromès amb el suport a aquest esforç col·lectiu i espera facilitar un progrés significatiu en l’agenda comuna identificada.