El Comitè del Programa de Formació MYCOMM prepara la creació de capacitats per a enfortir les organitzacions juvenils que treballen amb immigrants i refugiats

El projecte MYCOMM, finançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea, té com a objectiu abordar els principals reptes relacionats amb la comunicació i la defensa de la igualtat i la inclusió en les organitzacions juvenils que fan costat als joves migrants i refugiats. En un avanç significatiu, el Comitè del Programa de Formació del MICOMM es va reunir els dies 5 i 6 de juliol per a finalitzar un programa de formació integral destinat a reforçar la capacitat i el paper d’aquestes organitzacions juvenils.

El programa de formació, que inclourà la formació en matèria de comunicació i de capacitats audiovisuals, la creació de xarxes socials i l’aprenentatge entre iguals, marca un pas crucial en l’enfortiment de la capacitat de les organitzacions juvenils que treballen amb immigrants i refugiats. Basant-se en els resultats de l’anàlisi SWOT dut a terme, es van establir quatre grups d’enfocament per avaluar els resultats.

En el transcurs de dos dies, el Comitè del Programa de Formació MYCOMM va sinergitzar els resultats de l’anàlisi SWOT i els grups de concentració per a esbossar un programa de formació. Aquest programa se centrarà en proporcionar als líders i al personal de les organitzacions juvenils que treballen en qüestions de migració oportunitats valuoses per a reforçar les seves capacitats de comunicació en tècniques audiovisuals, estratègies de xarxes socials i defensa pública.

El projecte MYCOMM demostra el compromís de la Unió Europea amb la promoció de la igualtat i la inclusió dels joves immigrants i refugiats. Dotant a les organitzacions juvenils de millors habilitats de comunicació i defensa, el projecte pretén capacitar-les per crear una societat més inclusiva per a tots.