Programa Julio Cotler

L’educació superior com a instrument per reduir les desigualtats socials i construir els fonaments institucionals dels sistemes democràtics

Sobre el Programa Julio Cotler

El Programa Julio Cotler neix del llegat del Professor Julio Cotler (1932 – 2019). La seva creença en el poder transformador de l’educació superior per abordar les desigualtats socials inspira aquesta iniciativa. El programa, dirigit a joves estudiants universitaris en el seu últim any d’estudis de grau, així com a graduats dels últims dos anys en totes les disciplines, inclosos investigadors, activistes i responsables polítics que encara no han publicat un article en una revista revisada per parells o en compilacions acadèmiques, proporciona una plataforma per a veus emergents.

Aquest programa es divideix en dues convocatòries. La primera està dissenyada específicament per a participants del Perú. La segona és per a participants de la resta d’Amèrica Llatina o de qualsevol institució membre d’OBREAL.

En totes dues convocatòries, els candidats són convidats a presentar un resum de no més de 400 paraules que descriguin la idea principal o la tesi sobre educació, desigualtat social i reforçament de la democràcia. Un comitè d’experts seleccionarà entre 15 i 20 participants perquè desenvolupin el resum en un article de 8.000 paraules que seran debatuts en una conferència-taller interactiva. Dos dels articles més destacats rebran un premi financer de 2.000 euros cadascun i es publicaran en línia, per a que tothom que ho vulgui hi pugui accedir. Més enllà del reconeixement i la publicació, el Programa Julio Cotler aposta per fomentar una sòlida xarxa d’intercanvi intel·lectual, facilitant connexions i col·laboracions entre els participants.

La convocatòria d’ambdós subprogrames estarà oberta del 20 de febrer al 15 de maig de 2024.

Si tenen qualsevol dubte sobre el programa, poden contactar Juan Guillermo Hoyos a [email protected]

Sí, la convocatòria està oberta des del 20 de febrer de 2024 i estarà oberta fins al 15 de maig de 2024.

La convocatòria està dirigida a joves estudiants universitaris en el seu últim any d’estudis, així com a graduats dels dos últims anys de totes les disciplines, inclosos investigadors, activistes i responsables polítics que encara no han publicat un article en una revista revisada per parells o recopilacions acadèmiques; el programa proporciona una plataforma per a veus emergents.

No, inicialment només s’ha d’enviar un resum de 400 paraules com a màxim. Després d’un procés de selecció inicial, alguns participants seran convidats a redactar un article de fins a 8.000 paraules.

S’espera que el resum presentat sigui sobre Educació, Desigualtat Social i Enfortiment de la Democràcia.

No; encara que el programa busca retre homenatge a Julio Cotler, el seu pensament i treball, s’espera que les comunicacions presentades siguin sobre Educació, Desigualtat Social i Enfortiment de la Democràcia.

Hem obert dues convocatòries, una específica per a participants del Perú i una altra per a participants de la resta d’Amèrica Llatina o de qualsevol institució membre d’OBREAL.

No, en aquest cas només es pot participar en la convocatòria que es realitza específicament per a participants procedents del Perú.

Els dos articles més destacats de cada convocatòria rebran un premi econòmic de 2.000 euros cadascun i es publicaran en línia amb accés gratuït.

Més enllà del reconeixement i la publicació, el Programa Julio Cotler aposta per fomentar una sòlida xarxa d’intercanvi intel·lectual, facilitant connexions i col·laboracions entre els participants.

Entre l’1 i el 10 de juliol de 2024 s’enviarà un correu electrònic notificant la llista de treballs seleccionats per a la presentació d’un article complet.

S’enviaran tots el detalls dels propers passos, incloses les dates esperades, quan es notifiquin els treballs seleccionats per continuar en el procés.

Els guanyadors s’anunciaran al novembre de 2024. Les dates exactes es publicaran amb antelació.

Programa Julio Cotler - Perú

Convocatòria de sol·licituds al Perú

Programa Julio Cotler - Amèrica Llatina

Convocatòria per altres països d’Amèrica Llatina i socis d’OBREAL

Julio Cotler i OBREAL

Julio Cotler (1932 – 2019) va ser, per a la majoria dels membres d’OBREAL, la principal figura intel·lectual del primer període de l’associació (2004 – 2007). La vida professional de Cotler va estar vinculada a l’educació des dels seus inicis com a professor d’escola primària a Huarochiri en la dècada de 1950 mentre realitzava el seu treball de camp per al seu grau en antropologia, a la seva integració com a professor, després dels seus estudis de postgrau a Bordeus, Caracas i Cambridge/USA, a la Universitat Nacional Mayor de San Marcos a Lima, i com a professor visitant a les Universitats de Nova York, Berkeley, Notre Dame, París, Salamanca, Madrid, Bolonya, Quito, Ciutat de Mèxic. La convicció que l’educació superior pot contribuir a reduir les bretxes socials va ser fonamental en la vida i l’activitat intel·lectual de Julio Cotler, orientada, des d’una perspectiva més general, a la discussió i l’afirmació de la democràcia i a la necessària construcció d’institucions polítiques i socials que li donin una base sòlida.

Programa Julio Cotler